Hotarari Guvern SSM

Hotarari Guvern SSM

 

 • HG 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
 • HG 1218/2006 – stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
 • HG 1146/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • HG 1093/2006 – stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
 • HG 1092/2006 – protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
 • HG 1091/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • HG 1058/2006 – cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • HG 1051/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
 • HG 1050/2006 cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
 • HG 1049/2006 – cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
 • HG 1048/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • HG 971/2006 – cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
 • HG 300/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 • HG 1876/2005 – cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
 • HG 752/2004 – stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
 • HG 493/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 • HG 1875/2005 – protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest