Legislatie SSM

 • Legea 53/2003 in vigoare din 22 decembrie 2005 – Codul Muncii
 • Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii
 • Norme metodologice de aplicare Legea 319/2006
 • Legea 19/2000 sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Legea 31/1991 – stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase
 • Legea 99/2001 – suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat
 • Legea 100/1998 – privind asistenta de sanatate publica
 • Legea 126/1995 – regimul materiilor explozive
 • Legea 202/2002 – egalitatea de sanse intre femei si barbati
 • Legea 240/2004 – raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
 • Legea 320/2001 – infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
 • Legea 338/2002 – sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Legea 360/2003 – regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 • Legea 426/2001 – regimul deseurilor
 • Legea 598/2003 – asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Legea 608/2001 evaluarea conformitatii produselor
 • Legea 245/2004 – securitatea generala a produselor
 • Legea 436/2001 – aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
 • Legea 177/2000 – modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996
 • Legea 155/2000 – aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
 • Legea 130/1999 – masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca
 • Legea 108/1999 infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002