Liste de verificare SSM

Autoritatea Daneză pentru Mediul de Muncă  http://www.at.dk a publicat liste de control pentru evaluare a riscurilor pentru 60 sectoare sau locuri de muncă diferite. Aceste liste de control au scopul de a sprijini întreprinderile mici în realizarea evaluării obligatorii a riscurilor şi vă pot ajuta să identificaţi pericolele majore de la locul vostru de muncă. Cu toate acestea, rămâne în sarcina angajatorului să se asigure că s-a realizat o evaluare corespunzătoare a riscurilor, cuprinzătoare, efectuată în colaborare cu angajaţii şi monitorizată în mod regulat astfel încât să poată fi revizuită, dacă este cazul.

 Liste de verificare

Listele de control conţin o serie de întrebări la care întreprinderea trebuie să răspundă cu „da” sau „nu”. Toate întrebările la care întreprinderea răspunde cu „da” reprezintă o problemă a mediului de lucru care trebuie să facă parte din planul de acţiune pe care întreprinderea îl elaborează pe baza listei de control.

 

În ceea ce priveşte lista de control, întreprinderea trebuie:

  • Să răspundă la toate întrebările din lista de control;
  • Să comenteze, în cadrul planului de acţiune, acele întrebări la care întreprinderea răspunde cu „da”;
  • Să ia în consideraţie cauzele care ar putea influenţa problemele mediului de lucru menţionate;
  • Să comenteze cu privire la persoanele responsabile de rezolvarea problemelor mediului de lucru şi la momentul când acestea ar putea fi rezolvate;
  • Să comenteze în scris cu privire la problemele cheie ale mediului de lucru din cadrul întreprinderii, care nu sunt evidenţiate în lista de control.

 

Descărcaţi listele de verificare:

 

Termeni de utilizare

Aceste documente reprezintă traducerea şi adaptarea, cu permisiunea autorilor, a unui document original publicat de Autoritatea Daneză pentru Mediul de Muncă şi disponibil la adresa web:  http://www.at.dk/sw6404.asp. Listele de control au fost publicate în original în contextul legislaţiei din Danemarca. Autorii publicaţiei originale şi ai acestei traduceri nu vor fi făcuţi răspunzători pentru daunele sau alte reclamaţii care decurg din utilizarea informaţiilor prezentate în cele de faţă.