Situatii de Urgenta (PSI – PC)

Principalele activitati de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) sunt:

  • organizarea activitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
  • indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) prevazute de actele normative in vigoare
  • analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea
  • analiza periodica a capacitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

 

Dosarul cuprinde urmatoarele documentele care sunt cerute de Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si normele generale din 2007 care cuprinde:

  • Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.))
  • Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca
  • Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul)
  • Planul de evacuare pe fiecare etaj
  • Tematica pentru toate fazele de instruire
  • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)