SSM – Protectia Muncii

Serviciile oferite pentru SSM – Securitate si Sanatate in Munca sunt:

1. Intocmirea unui Documentatii in conformitate cu legislatia in vigoare , respectiv:

 • decizii de organizarea activitatii pe locurile de munca;
 • evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare (unde si daca este cazul);
 • evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent de accidentare (unde si daca este cazul);
 • tematici pentru toate fazele de instruire a angajatilor (general introductiv si la locul de munca la angajare, cat si periodic);
 • tematici generale aplicabile pentru toate locurile de munca;
 • instructiuni specifice de protectia muncii pentru fiecare loc de munca sau activitate;
 • Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul societatii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca
 • Intocmirea „Fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca” pentru fiecare angajat  al societatii;
 • Testarea pentru verificarea insusirii normelor de securitate si sanatate in munca pentru fiecare angajat instruit;
 • Identificarea factorilor de risc si intocmirea Evaluarilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala , inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
 • Stabilirea masurilor tehnico – organizatorice de prevenire si protectie;
 • Elaborarea si actualizarea Planului de prevenire si protectie;
 • Registre de Evidenta a Accidentelor;
 • Competentele Serviciului Extern de Prevenire si Protectie;
 • Implementarea noilor masuri de prevenire si protectie impotriva noului Coronavirus (COVID-19) conform noilor reglementari.

Evaluarea riscurilor si documentatia pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii sunt obligatoriu sa fie realizate si sa se afle in posesia angajatorului (conform Art. 12 Legea 319/2006).

2. Consultanta periodica.

In functie de specificul activitatii se poate realiza lunar, trimestrial sau semestrial si cuprinde:

 • participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie;
 • monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
 • tinerea evidentei meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor legale (electricieni, stivuitoristi, etc.);
 • monitorizarea existentei si a starii echipamentelor individuale de protectie;
 • urmarirea dotarii cu afise de semnalizare de securitate;
 • participarea la evenimentele deosebite ce pot sa apara ( control sau accident);
 • intocmirea de rapoarte si liste prevazute in Hotararile Guvernului;
 • participarea la punerea in practica a masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si al cercetarii evenimentelor.
 • instructaje specifice pentru angajatii care lucreaza de la domiciliu.

3. Coordonare in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 • elaborarea planului de securitate si sanatate in munca ;
 • intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor si subantreprenorilor;
 • intocmirea registrului de coordonare si a dosarului de interventii ulterioare;
 • realizarea coordonarii de securitate si sanatate in munca pe perioada realizarii proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor;
 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Necesarul de echipament individual de protectie sau de lucru.
 • Marcaje si materiale SSM necesare.

 

4. Realizarea evaluarii riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala

 • Scopul evaluarii riscurilor profesionale este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor ajuta la reducerea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de munca efectuata.
 • Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea competitivitatii si productivitatii societatii. Conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca, toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile in mod periodic.
 • Evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala se face pentru fiecare loc de munca in parte, angajatilor care sunt expusi la acelasi risc avand activitati similare sau apropiate, fiind urmata de intocmirea unui plan de prevenire si protectie cu masurile necesare a fi luate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor.
 • Implementarea noilor riscuri la care sunt supusi angajatii in cazul imbolnavirii cu noul Coronavirus (COVID-19)

 Evaluarea riscurilor si documentatia pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii sunt obligatoriu sa fie realizate si sa se afle in posesia angajatorului (conform Art. 12 Legea 319/2006).

 

Important!

Pentru detalii suplimentare sau oferta de pret va rugam sa vizionati pagina de Preturi sau sa ne Contactati.